Általános Szerződési Feltételek
Olvasd El
Általános szerződés (ASZF) a szallasweboldalak.hu weboldal használati és a szolgáltatás és/vagy termék megrendelési feltételeiről.

 

1. A honlap üzemeltetői:

1. West Herald Betéti Társaság (Székhely: 2310, Szigetszentmiklós, Bíró Lajos utca 105.; Adószám: 29092284-2-13; Cégjegyzékszám: 13-06-067967)
2. Hidegtálvarázs Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2310, Szigetszentmiklós, Bíró Lajos utca 105.; Adószám: 14757073-1-13; Cégjegyzékszám: 13-09-169966)

 

2. A szerződés tárgya és a szerződéskötés módja:

A weboldalon történő ajánlatkérés kötelezettségektől mentes.

A weboldalon, vagy ahhoz köthetően kezdeményezett esetleges megrendelés/szerződéskötés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik.

Az üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.
Az ajánlatban szereplő termék/szolgáltatás díj minden esetben belföldi banki átutalással való fizetésre vonatkozik. Más fizetési módok esetén a banki és egyéb felmerülő költségek a megrendelőt terhelik.

A megrendelt termékeket és szolgáltatásokat az üzemeltető elektronikus formában szállítja, azaz a szolgáltatáshoz, szolgáltatás megrendeléshez kapcsolódó dokumentumokat vagy egyén elektronikus tartalmakat befizetés után kapja meg a megrendelő, az üzemeltető és megrendelő között létrejött egyedi szerződés alapján.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül elutasítsanak.

 

3. Fizetési feltételek:

Banki átutalással való fizetési mód esetén a megrendelés után, e-mailben díjbekérőt küldünk 5 napos fizetési határidővel.
Amennyiben a befizetés a fizetési határidő napjáig nem érkezik meg, az üzemeltető további 3 munkanap türelmi időt biztosít, mely időszak alatt legalább 2 fizetési felszólítást küld a megrendelőnek. Amennyiben a türelmi időszak végéig sincs rendezve a díj úgy a megrendelés automatikusan törlésre kerül. Mindezeken túl az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a nem fizető megrendelőket teljes mértékben kizárja a weboldal megrendelői köréből.

 

4. Elállási jog:

A megrendelt honlapkésztés és egyéb marketing szolgáltatások nyújtása a megrendelő egyéni igényei, útmutatása szerint készülnek, melynek megrendelése esetén a megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát. Lásd: A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ / c.).

 

5. Jótállás:

Üzemeltető nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket így nem jótállásra köteles.

 

6. Szavatosság:

A szolgáltatás teljesítését követően a megrendelőnek 10 napos tesztidőszakot biztosít az üzemeltető amely időszak alatt megrendelőnek lehetősége van feltárni az esetleges hibákat amelyek javítására garanciát vállal az üzemeltető 15 munkanapos határidővel. A 10 napos tesztidőszakot követően feltárt hibák javítását és egyéb módosítási igények elvégzését üzemeltető már csak külön megállapodás és külön díjazás ellenében végzi el.

7. Panaszkezelés:

Írásban az üzemeltetőnél: hello@szallasweboldalak.com e-mailcímre küldött levélben lehetséges. A panaszt legkésőbb 30 munkanapon belül kivizsgáljuk és kezeljük.

Amennyiben a megrendelő nem elégedett a panaszkezeléssel, felkeresheti: a vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testületet: Pest Megyei Békéltető Testület, 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2/240.

illetve fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is: Szigetszentmiklósi Járási Hivatal, 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.

 

8. Felelősség kizárása:

Marketing szolgáltatások során átadott technikák és marketing módszerek kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Az üzemeltető semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, az olyan károkért (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek az átadott tapasztalatok és bemutatott módszerek megvalósítása közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek.

 

9. Záró rendelkezések:

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.